Vi Tính Phát Đạt xin chào quý khách hàng !

LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI

 SIM MOBI- GÓI CƯỚC C90 CÓ LẠI

SIM MOBI- GÓI CƯỚC C90 CÓ LẠI

4g/1 ngày - (2 tháng) miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng.50 phút trong nước.